Ưu đãi mùa covid, Giảm giá cho tất cả sản phẩm tại THUOC5SAO Bỏ qua